Elke gebiedsontwikkeling is anders en uniek. Elk gebied kent zijn eigen knoop van belangen, milieuaspecten, sociale en economische waarden. Telkens weer eist dit van betrokken partners chirurgische precisie om de knoop te ontwarren en nieuwe verbindingen te leggen. Het tot in detail voorschrijven hoe dit moet is onbegonnen werk en weinig heilzaam. Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral zélf nadenken en niet klakkeloos anderen kopiëren. Wij denken graag met u mee.

TU Delft