De invoering van de Omgevingswet is een grote operatie. De kerninstrumenten van de wet moeten op het juiste moment beschikbaar zijn. Op 1 januari 2029 eindigt het overgangsregime van de Omgevingswet en dan moet de wet volledig ingevoerd zijn. Naast technische en juridische zaken vraagt de wet bovenal een andere manier van werken. Wij helpen graag op een praktische manier met de totstandkoming van een andere manier van werken. Zoveel mogelijk aan de hand van werk dat toch verricht moet worden. Ook inhoudelijk dragen wij graag bij aan het interactief ontwikkelen van een perspectief voor gebieden en een steekhoudende en te realiseren strategie.