Er is een visie nodig op ‘gezond groen’ in en om de stad omdat dit belangrijk is voor welzijn en welbevinden van stedelingen. Dat vraagt om investeringen in bestaande parken en groengebieden, recreatieve voorzieningen, onderlinge verbinding en bedrijfsmatige verbreding. Wij werken graag samen met partijen aan dergelijke groenopgaven en zoeken de synergie tussen biodiversiteit en recreatieve A-merken.

Zij maken gebruik van onze diensten

Midden Delfland H2Ruimte