De provincie Zuid-Holland stimuleert en faciliteert de omgevingsdiensten in de provincie in hun werk om een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond in het omgevingsbeleid een plek te geven. Voor enkele omgevingsdiensten is het inmiddels vanzelfsprekend om in hun adviesrol naar gemeenten 3D-ordening een vaste plek te geven.

Klanten

Startdatum

2021

Meer informatie

Rapport

H2Ruimte heeft voor de provincie Zuid-Holland succesfactoren benoemd voor een 3D-ordeningsaanpak door de omgevingsdiensten. Dit is een aanpak die boven- en ondergrond van begin tot eind in plan- en projectontwikkeling als een onlosmakelijk geheel ziet.

Het succes van een 3D-ordeningsaanpak hangt mede af van:
• De wijze van advisering: nog heel erg vanuit de sector bodem of meer vanuit een ruimtelijke ordenings- of duurzaamheidsinvalshoek
• De positie in de gemeentelijke organisatie van de vragers van het advies. Zitten zij op plekken waar een meer geïntegreerde aanpak handen en voeten krijgt?
• De mate van samenwerking met andere partijen, die een verbinding hebben met het bodem- en watersysteem en de ondergrond. Denk aan het waterschap, de GGD’s en veiligheidsregio.

Over de rol van de provincie en de omgevingsdiensten bij 3D-advisering in Zuid-Holland is een artikel geschreven voor Stadswerk (nummer 07/2021 blz. 50-53).