Het recreatieschap Groenalliantie investeert miljoenen in haar acht natuur- en recreatiegebieden. Het doel: de gebieden weer laten aansluiten bij de recreatiewensen van bezoekers van vandaag de dag. Het motto van de kwaliteitsimpuls: beter te beleven, meer te doen en sterker naar de toekomst. H2RUIMTE verzorgt het programmamanagement in opdracht van Staatsbosbeheer.

In het unieke landschap van de Krimpenerwaard liggen twee recreatiegebieden: de Krimpenerhout en het Loetbos. De gebieden zijn aangelegd conform de eisen van de jaren ’70 en ’80. Met het voortschrijden van de tijd zijn de gebieden weinig veranderd maar de recreatiewensen wel. Henk Werksma (H2Ruimte) werkt sinds 2015 aan deze opgave: ‘Het was hoog tijd om deze twee parels in de Krimpenerwaard weer op te poetsen.’

In opdracht van het bestuur van de Groenalliantie is een visie ontwikkeld. Een inspirerend en krachtig verhaal. De profilering en de zonering van de gebieden monden uit in een ontwikkelingsbeeld en een investeringsstrategie. Het bestuur heeft deze visie vastgesteld en vervolgens in drie investeringsrondes opdracht gegeven tot het uitvoeren van tientallen projecten. Henk: ‘Elk project doorloopt hierbij de cyclus van ontwerp, aanbesteding en uitvoering. Een uitdaging om dat in goede banen te leiden. Niet alleen procesmatig in termen van tijd en geld, maar ook inhoudelijk en gericht op de doelen van het programma. Samen met de betrokken bestuurders hebben we als programmateam een unieke kans om de gebieden te upgraden. Dan heb je de plicht om dat goed te doen.’

In 2020 zullen de meeste projecten zijn uitgevoerd. Zowel in de Krimpenerhout als het Loetbos zijn de landschappelijke kwaliteiten verhoogt, de entrees en alle bebording vernieuwd en recreatieve voorzieningen toegevoegd. Henk: ‘We hebben ook een aantal magneetplekken toegevoegd. Plekken en voorzieningen die recreanten trekken. De natuurlijke speeleilanden in de Krimpenerhout, de MTB-route door de Krimpenerwaard en de reusachtige Mol in het Loetbos. Die Mol is uniek! Landart maar ook conform het attractiebesluit een Speelobject!’

Naast deze fysieke investeringen wordt binnen het programma ook gewerkt aan gastheerschap, gebiedsmarketing, verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptatie en inverdienvermogen. Ook wordt in het programma de meerwaarde van groeninvesteringen benadrukt. Henk: ‘Investeren in groen moet je doen! Het verlaagt de stress van stadsbewoners, zet aan tot bewegen en brengt mensen bij elkaar.”