Het koffietafelboek ‘De bodem is voor mij…’ belicht de rol van de bodem bij de inrichting van Nederland. De inzet: het agenderen van de cruciale rol van water en bodem bij de indeling en inrichting van de ruimte. Aan de hand van interviews, projectbeschrijvingen, columns en korte statements komen de vier functies van de bodem aan de orde: reguleren, informeren, dragen en produceren. De waarde en betekenis van de bodem worden met een vlotte pen geschetst en verbeeld met fraaie foto’s van fotograaf Bert Verhoeff.

Klanten

Startdatum

2007

Meer informatie

Rapport

Het boek laat zien dat we de bodem als bron van alle leven maar beter niet kunnen vergeten bij de inrichting van onze ruimte. Hij is zelfreinigend maar kan bij overvraging als een sluipmoordenaar terugslaan (hoofdstuk 1: reguleren). De bodem is één groot geschiedenisboek met verhalen over dood, leven, rijkdom en armoe (hoofdstuk 2: informeren). Hij is de drager van al onze bouwwerken maar is geen black box waarin lukraak gegraven kan worden (hoofdstuk 3: dragen). Tot slot levert de bodem ons drinken en eten, onze natuur, onze bouwmaterialen en onze energie. Wie ziet dat nog? (hoofdstuk 4: produceren).

Ook de dwaas komt tot inzicht

Het boek ‘De bodem is voor mij…’ onthult de vele dimensies van de bodem in tekst en beeld. Dat doet het boek aan de hand van concrete projecten en verhalen van bekenden en minder bekende mensen. Zo hoopt het boek inzicht te geven aan de lezer dat we maar beter rekening kunnen houden met de bodem. Om met Erasmus te spreken: als het geschied is, komt ook de dwaas tot inzicht. En rekening houden met de bodem is eigenlijk vrij simpel: sluit aan bij de natuurlijke karakteristieken van de bodem. Natuurlijke beperkingen leiden dan tot een ‘zinvol nalaten’ en natuurlijke mogelijkheden ‘tot een zinvol doen.’

Water en bode sturend
Hij verhuisde op een gegeven moment van een schrale zandgrond naar de vruchtbare gronden van het beekdal van de Dommel. Daarmee steeg je in de sociale orde.
Pieter van Geel (was staatssecretaris VROM). Foto: Het riviertje de Dommel tussen Boxtel en Sint-Oedenrode (Bert Verhoeff).
Naast de normale nutsvoorzieningen zijn in de tunnel leidingen voor het ondergrondse afvaltransport en de leidingen voor de koude- warmteopslag opgenomen.
Foto: de leidingen voor Hemel Water Afvoer (HWA) en Koude/ Warmte opslag (KWO) in de kabels- en leidingentunnel van Arnhem CS (Bert Verhoeff)
Uitzonderlijke plant- en dierensoorten komen juist voor op de overgangszones van verschillende bodemsoorten.
Tanja Klip Martin (was gedeputeerde provincie Drenthe). Foto: wortels van een boom zichtbaar gemaakt in het Museonder, Hoge Veluwe (Bert Verhoeff).
Door het glazen dak, elf meter hoger, heb je een spectaculair zicht op grote oude berken, beuken en eiken die tegen de stuwwal van de eindmorene groeien.
Hubert-Jan Henket (architect). Foto: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem (Bert Verhoeff).