De ondergrond is belangrijk bij veel opgaven in het fysieke domein. Dat weten we wel, maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende stap is de vraag: “hoe” kan een 3D-ordeningsbenadering, waarbij ondergrond en bovengrond van start tot finish op elkaar betrokken zijn, helpen om maatschappelijke opgaven op te lossen? En vervolgens: “hoe” vertaal je dit in beleid en uitvoering (inclusief gebruik en beheer)? “Hoe” benut je het kerninstrumentarium van de Omgevingswet? Deze vragen staan centraal in de Praktijkgemeenschap 3D-ordening in de Leidse regio.

“Al doende leren” van elkaars praktijken is het motto waarmee de praktijkgemeenschap in okt. 2020 is gestart. Vragen over en ervaringen met 3D-ordening bij de opstelling van omgevingsvisies en in het vervolg op omgevingsvisies staan centraal. We weten wel dat de ondergrond relevant is voor het omgevingsbeleid (het WAT), maar het blijkt lastig om dit verder te vertalen in beleid (het HOE). Hoe werkt dit door in omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan, omgevingsvergunningen (inclusief handhaven en toezicht) en projecten?

Samen leren van elkaars praktijken is niet alleen leuk, het is ook efficiënt en effectief. Leren begint met het stellen van vragen. De startbijeenkomst heeft een rijke verzameling aan vragen opgeleverd: zowel procesmatig als inhoudelijk; zowel persoonlijk als voor organisaties; over het wat en het hoe; over kennis/informatie en toepassing, over zelf doen en over samenwerking. De komende maanden pakken we die vragen op aan de hand van praktijksituaties. We stimuleren elkaar om praktijken te delen en vooral vragen te blijven stellen.

De praktijken van de gemeenten Katwijk, Kaag&Braassem, Hillegom, Lisse, Teylingen en Leiden staan centraal. De omgevingsdienst West-Holland heeft naast een inhoudelijke inbreng ook een coördinerende rol. Ook de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de GGD West-Holland nemen deel in het leertraject.

De uitvoering van de praktijkgemeenschap vindt plaats onder begeleiding van H2Ruimte en Topjob coaching.