Binnen steden belanden klimaatadaptieve projecten vaak in de openbare ruimte. Deze ruimte beslaat vaak nog niet de helft van het stedelijk oppervlak. Daarmee spelen bewoners, eigenaren en gebruikers een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Iedere centimeter is van belang om de stad weerbaar en robuust te maken. Ieder oppervlak bij klimaatadaptatie betrekken vraagt om een andere manier van samenwerken en totstandkoming van projecten.

Klanten


In het Oude Westen gebeurt dit door bewonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Niet alleen om te vergroenen en te ontharden, maar ook om de ambitie ‘geen druppel naar het riool’ uit te kunnen rollen. Bewoners zijn persoonlijk betrokken bij het adaptief maken van hun woon- en leefomgeving en krijgen er een groene omgeving voor terug.

De vergroening van de buitenruimte met en door bewoners wordt ondersteund door H2Ruimte ondersteund is nauwe samenwerking met de bewonersorganisatie Aktiegroep Oude Westen en landschapsarchitect en bewoner Wolbert van Dijk. Ieder deelproject in het Oude Westen is uniek, maar toch wordt er vaak met dezelfde mensen en partijen samen gewerkt. Zo zijn de gebiedslandschapper, de wateradviseurs en mensen vanuit stadsbeheer van de gemeente Rotterdam betrokken, evenals het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en Woonstad Rotterdam.

Stap voor stap wordt de wijk groener en klimaatadaptiever gemaakt en nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Maar alleen aanleggen is niet voldoende. Het traject van onderhoud vergt meer aandacht. Daarom zijn buurttuinentouren door de wijk gestart om initiatieven aan elkaar te koppelen en vragen uit te wisselen tussen bewoners en professionals. Een vervolgstap is de organisatie van themamomenten waarop planten, composteren, snoeien etc wordt behandeld. Ook is er hulp te vragen aan de wijktuinman en andere groenprofessionals bij onderhoud. Het idee is om de touren en de thema- en onderhoudsmomenten ieder jaar te doen.