Rondom Midden-Delfland werken betrokken partijen aan het versterken van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). De partijen hebben een visie opgesteld voor het BPL en als vervolgstap zal een Uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Om hiertoe te komen heeft Henk Werksma samen met de gebiedspartners de strategische doelen voor de uitvoering bepaald. Zonder doel geen richting! De bestuurlijke landschapstafel heeft ingestemd met de strategische doelen (2021). In 2022 zal op basis van die doelen een Uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

Klanten

Midden Delfland H2Ruimte
Delft H2Ruimte

Startdatum

2021

Zonder doel geen richting

Met de visie BPL Midden-Delfland liggen de inhoudelijke bouwstenen op tafel. De uitdaging is om vanuit deze visie focus aan te brengen en zaken ten behoeve van de uitvoering te stroomlijnen. De uitdaging in de eerste fase van procesbegeleiding (2021). In een gezamenlijke werksessie en aanvullende één-op-één-gesprekken met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en belangengroepen zijn de gezamenlijke ambitie, de hoofdopgaven en strategische doelen in beeld gebracht. Wat is onze kernboodschap? Waar gaan we voor? Wat willen we verbeteren, veranderen of vernieuwen?

Op naar een Uitvoeringsplan

In het interactieve traject is ook een groslijst opgesteld met lopende en gewenste projecten. Hierbij is gekeken in welke mate de projecten en andere inspanningen bijdragen aan de gestelde ambitie en strategische doelen. Hiermee is het eerste fundament gelegd voor het opstellen van een Uitvoeringsplan met een concrete investeringsagenda. De projecten en inspanningen zullen in 2022 nader worden uitgewerkt en geprioriteerd. Aanvullend zal samen met de gebiedspartners en de bestuurlijke landschapstafel gewerkt worden aan een programmaorganisatie en aan investeringsmiddelen. Wie is opdrachtgever en wie opdrachtnemer? Hoe vindt financiering plaats? Hoe gaan we de projecten ambtelijke en bestuurlijk borgen?