In juni en juli zijn in de Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout buitensessies geweest waarbij publiek mee kon denken over nieuwe plannen voor hun recreatiegebieden. Fase 1 van de kwaliteitsimpuls is in deze gebieden (bijna) afgerond en Groenalliantie is bezig met de planvorming van fase 2.

In fase 2 wordt in beide gebieden de natuurlijke opbouw van het bos verbeterd en meer bloemrijk grasland gecreëerd. Naast deze en andere plannen wil Groenalliantie waar mogelijk is de wensen van het publiek meenemen in de planvorming.

Goudse Hout
Naast het bos en de graslanden ligt in de Goudse Hout in fase 2 de nadruk op het verbeteren van de padenstructuur en de twee entrees bij de Achterwillensebocht en de Platteweg. Omwonenden gaven tijdens de buitensessie op 29 juni aan dat o.a. de wandelpaden breder mogen. Daarnaast wil men graag om de plas kunnen wandelen, zijn de waterkwaliteit en ganzenpoep een punt van zorg en zou men op zonnige dagen ergens een ijsje willen eten of iets willen drinken.

Reeuwijkse Hout
In de Reeuwijkse Hout ligt in fase 2 naast het bos en de graslanden het accent op het verbeteren van het strand en de oeverzone. Tijdens de buitensessie op 6 juli werden daarnaast ideeën geopperd als voorzieningen voor in de winter en verbetering van de waterkwaliteit. Op drukke dagen is daarnaast fietsen soms bijna niet mogelijk omdat er zoveel wandelaars lopen, daarom zou een apart fietspad ook een fijne toevoeging zijn.