Buurtpleinen worden vaak maar matig gewaardeerd door bewoners. De beleving ontbreekt en het gebruik is niet optimaal. In opdracht van de gemeente Rotterdam is het Buurtpleinenspel ontwikkeld om meer variatie in gebruik en beeld te ontwikkelen voor de buurtpleinen en de openbare ruimte. Het spel helpt ontwerpers en beheerders om samen met bewoners keuzes te maken

Klanten

Meer informatie

Rapport

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Urban Synergy, samen met H2Ruimte en Wolbert van Dijk landscape and urbanism, een methode ontwikkeld om tot gevarieerde en gewaardeerde openbare ruimtes te komen, die aansluiten op (beleids)ambities. Het Buurtpleinenspel is ontwikkeld om meer variatie in gebruik en beeld te ontwikkelen. Het spel helpt ontwerpers en beheerders om samen met bewoners keuzes te maken om de inrichting van de plek aan te laten sluiten op de karakteristieke behoeften van de buurt en haar bewoners.

Het bordspel biedt een aanpak van openbare ruimten via een stappenplan voor het verkennen van de opgave per plein en buurt. Op een speelse manier brengt het partijen samen en maakt het verschillen bespreekbaar. Het biedt flexibiliteit in de agendering van opgaven en ambities per wijk.

Het spel kan op verschillende manieren en in verschillende rondes gespeeld worden; met professionals uit de verschillende gemeentelijke afdelingen en diensten zoals ruimtelijke ordening, beheer, sport, zorg en welzijn, en met bewoners van de buurt, de wijk of zelfs met de stad.

Doel is om gezamenlijk te bepalen wie de doelgroep is, welke activiteiten er plaats kunnen vinden en welke uitstraling daarbij hoort. Buurtbewoners geven door het spelen de ontwerpers de ontwerpopgave mee.

Het spel is ontwikkeld en getest voor de wijken Rotterdam-Noord en Agniesebuurt, Carnisse en Tarwewijk.

H2Ruimte-werkplek-rotterdam-Schieblok

Meer weten?

Neem contact op met H2Ruimte