Groenalliantie heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar natuurgebieden om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken. Het bestuur van de Groenalliantie openden de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos na een grote opknapbeurt en allerlei nieuwe voorzieningen.

Verschillende verbeteringen
In en rond de surfplas in de Krimpenerhout is het strand verbreed, de waterkwaliteit verbeterd en een amfibieënpool aangelegd. Ten oosten van de zwemplas is een groot speeleiland gecreëerd voor kinderen. Binnenkort is een nieuw ontmoetingsgebouw en de vernieuwde entree in de Krimpenerhout ook klaar. In het Loetbos is een overdekte picknickplek met de naam Hoedje van het Loetje, een nieuw toiletgebouw, de fruitbomentuin uitgebreid, diverse speel mogelijkheden voor kinderen en een grote, iconische mol aangelegd. De werkzaamheden in de Krimpenerhout zijn nog niet volledig afgerond, zo wordt er nog gewerkt aan een ontmoetingsplein met verschillende bankjes en het vernieuwen van de hoofdentree. In het Loetbos kun je binnenkort ook diverse nieuwe wandelroutes ontdekken.

Verbeteren waterkwaliteit
Om de waterkwaliteit in de surfplas te verbeteren is in samenwerking met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard verschillende maatregelen genomen. De bodem van de surfplas is afgezand; een deel van de brasems is afgevangen; er is een natuurvriendelijke oever aangelegd; en er komt weinig tot geen water van buitenaf meer in de plas. Dit moet er met elkaar voor zorgen dat er minder voedingsstoffen in de plas zijn, waardoor algen minder snel zullen groeien en geen overlast meer veroorzaken. En met succes, deze zomer is geen blauwalg geconstateerd.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
De ontwikkelingen zijn onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie fase 1. De Kwaliteitsimpuls bestaat uit meerdere fasen en heeft als doel natuurgebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Een deel van het werk is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Het hoogheemraadschap heeft met haar deskundigheid en financiële middelen bijgedragen aan het verbeteren van de surfplas. Agnes van Zoelen, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Nick de Snoo, provinciehoofd Zuid-Holland bij Staatsbosbeheer spraken tijdens de opening hun bewondering uit voor de snelheid, samenwerking en uiteindelijke resultaat van het project.

Groenalliantie Midden-Holland
Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.